Fastighets- och hyresrätt

Fastighetsrätt och hyresrätt:

Vi biträder i tvister om fel vid överlåtelse eller vid dolda fel i småhus liksom vid frågor som rör fastighetsmäklares avtal och deras ansvar, liksom frågor som rör bostadsrätt.
Vi biträder vid förhandlingar med hyresvärd/hyresgäst om hyreskontrakt; när avtal skall sägas upp för avflyttning eller villkorsändring, liksom vid ersättningstvist på grund av uppsägning.


Advokatbyrån arbetar med:


A. Fel i fastighet

Vid fastighetsköp kan ett flertal problem förekomma.
Exempelvis:

 • Formkraven är ej uppfyllda.
 • Vad ingår i ett fastighetsköpet.
 • Rättsliga fel
 • Rådighetsfel
 • Faktiska (dolda) fel
 • Avtalat skick
 • Undersökningsplikt och upplysningsplikt
 • Reklamation och påföljder


B. Tvister mellan entreprenörer och beställare

Det underliggande avtalet mellan entreprenör och beställare styr rättsförhållandet.


C. Frågor i samband med hyra

Frågor i samband med hyra

 • Lokalhyra
 • Överlåtelser av lokaler
 • Bostäder, hyresrätt och bostadsrätt