Barnekow advokatbyrå

Advokatbyrån biträder främst privatpersoner i fastighetsrättsliga eller familjerättsliga ärenden men även i viss utsträckning företag. Advokatbyrån har bred erfarenhet i frågor som rör internationella förhållanden.

Verksamhet »

  • Arvs- och gåvorätt
  • Familjerätt
  • Fastighetsrätt
  • Avtalsrätt
Sveriges advokatsamfund medlemskap