Verksamhetsområden

Verksamhetsområden


Avtal

Vi förhandlar och upprättar olika typer av avtal såsom hyresavtal, samarbetsavtal, aktieägareavtal, förlikningsavtal, köpaavtal, mäklaravtal och bostadsrättsavtal.


Fastighetsrätt

    Fastighetsrätt

  • tvister om fel i fastighet
  • tvister om hyresrätt/bostadsrätt
  • frågor om lokal och överlåtelse
  • tvister i Hyresnämnd och Tingsrätt


Tvister

  • Vi biträder vid förhandlingar och uppträder som ombud i domstol.
  • Vi biträder i familjerättsliga tvister i samband med äktenskapskillnad, bodelning och boutredning.
  • Vi biträder i kommersiella tvister, uppsägning av hyresavtal eller fullgörande av prestation t.ex i samband med entreprenad.