Arvs- och gåvorätt

Arvsrätt

Advokat Lisen Barnekow har omfattande erfarenhet av arvsrätt och förordnas regelbundet av domstolar i Stockholm som boutredningsman.
Hon åtager sig förordnanden som boutredningsman.

Advokatfirman biträder i alla typer av frågeställningar och ärenden som rör arvsrättsliga spörsmål.

Vi lämnar rådgivning och upprättar testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.
Vi lämnar rådgivning vid olika rättshandlingar, tolkningsfrågor och laglottskränkningar.

Hemtagning av dödsbos tillgångar i utlandet kan kräva att en boutredningsman är förordnad.


EU:s nya arvsförordning

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning.
Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag.
En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.


Gåvorätt

Vid gåvor kan givaren införa många villkor för gåvan, vilket inte är möjligt på samma sätt vid t ex försäljning av fast egendom.
T ex vid fast egendom kan givaren föreskriva att han skall bo kvar på fastigheten livsvarigt eller att fastigheten inte får pantsättas.
Advokatfirman biträder vid upprättande av gåvobrev.