Kompetens

Advokat och civilekonom -
Lisen Aulin Barnekow

Lisen Aulin Barnekow

Lisen Aulin Barnekow, advokat och civilekonom driver sedan 2006 Barnekow Advokatbyrå.

Dessförinnan arbetade hon under en 10-års period på Grundén & Gozzo Advokater KB och Eurolawyers KB i Stockholm med affärsjuridik, immaterialrätt, ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt.

Sedan ett 10-tal år har Lisen Barnekow engagerat sig i Advokatsamfundets advokatjour-verksamhet, vilket medfört en del arbete med familjerätt.

Advokatbyrån arbetar numera framförallt inom områdena ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt.

Advokat Barnekow förordnas av tingsrätter i Stockholmsområdet som boutredningsman och som bodelningsförrättare och även som god man för försäljning av fastighet enligt Lagen om samäganderätt,

Advokatbyrån har ett brett kontaktnät bland specialister inom olika rättsområden.


Utlandserfarenhet

Lisen Aulin Barnekow har för övrigt bred internationell erfarenhet genom olika befattningar i Sverige och utomlands. Bl a under 80-talet som ansvarig för Latinamerika på Sukab AB, som ägdes av näringslivet och staten tillsammans för att genomföra motköpsaffärer för svenska exportföretag. Dessförinnan som projektledare för exportsamverkan på Exportrådet (numera Business Sweden) och lokalanställd på Handelskontoren i Zürich och Mexico City samt inledningsvis som stipendiat på Handelskontoret i New York.


Lisen Aulin Barnekow har givit ut publikationer

  • Joint Ventures i Sovjet, utgiven på Juristförlaget i Stockholm, 1989.
  • Establishing Joint Ventures in the USSR, utgiven på Kluwer Law and Taxation Publishers in Holland 1990.
  • I slutet av 80-talet arbetade Lisen Aulin Barnekow med upprättande av joint-venture avtal mellan svenska företag och företag i Sovjet, senare i Ryssland och de baltiska staterna.

Språk

Engelska, spanska, tyska