Verksamhet

Verksamhet

Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med ärenden inom ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och allmänna tvistemål.
Advokatbyrån arbetar med ärenden som rör internationella förhållanden.


Rättsskydd eller Rättshjälp:

Vi hjälper till med ansökan om ianspråktagande av rättsskyddet i hemförsäkring eller företagsförsäkring. Vi hjälper också till med att ansöka om rättshjälp ur allmänna medel.


Familjerätt

  Ekonomisk familjerätt:

 • äktenskapsförord och samboavtal
 • bodelning, bouppteckning
 • boutredning, arvskifte
 • testamenten och gåvohandlingar
  Familjerätt:

 • vårdnad, boende, umgänge


Avtal

Vi förhandlar och upprättar olika typer av avtal såsom hyresavtal, samarbetsavtal, aktieägareavtal, förlikningsavtal, köpaavtal, mäklaravtal och bostadsrättsavtal.


Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

 • tvister om fel i fastighet
 • tvister om hyresrätt/bostadsrätt
 • frågor om lokal och överlåtelse
 • tvister i Hyresnämnd och Tingsrätt


Tvister

 • Vi biträder vid förhandlingar och uppträder som ombud i domstol.
 • Vi biträder i familjerättsliga tvister i samband med äktenskapskillnad, bodelning och boutredning.
 • Vi biträder i kommersiella tvister, uppsägning av hyresavtal eller fullgörande av prestation t.ex i samband med entreprenad.